Programlar

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

e-İşletme Yüksek Lisans: e-MBA Tezsiz (Türkçe)

Modern uzaktan eğitim modeline uygun olarak tasarlanmış ve 3 akademik yarıyılda toplam 10 ders ve bitirme projesini başarıyla tamamlanması durumunda; İşletme Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanılır.
Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

e-İşletme Yüksek Lisans: e-MBA Tezsiz (İngilizce)

Eğitim dili İngilizce, eğitim süresi 3 akademik yarıyıl olan ve tamamlanabilmesi için tez hazırlanması gereken yüksek lisans programıdır.
Detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

e-Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Türkçe)

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı, zaman ve mekana bağımsız, uzaktan eğitim modeline uygun olarak ve çağımızın uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetim yetkinlik alanları incelenerek, 6 adet zorunlu, 4 adet seçmeli olmak üzere, toplam 10 adet ders ve buna ilave olarak Bitirme Projesinden oluşmaktadır.
Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

LİSANS PROGRAMLARI

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) programı, günümüz teknolojik gelişmelerinin getirdiği fırsatlar dikkate alındığında; öğrencilerin öğretimin verildiği mekânda olmaksızın eğitim almalarına olanak tanır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) programı, öğrencilerin özellikle zaman ve mekan problemi nedeniyle oluşan iş hayatı, coğrafi koşullar, bedensel engellilik gibi yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran durumlardan etkilenmeksizin nitelikli Halkla İlişkiler eğitimini alabilmelerini hedeflemektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

İşletme (Uzaktan Öğretim)

Teknolojik gelişmeler bazı engelleri ortadan kaldırmakta, kimi imkansızlıkları olanaklara çevirmektedir. Bu çerçevede, Maltepe Üniversitesi, sahip olduğu teknolojik alt yapıyı büyük bir olanağa çevirip zaman ve mekan unsurlarının bir engel olmaktan çıkarıp her kesimden, her bölgeden öğrenciye üniversite eğitimi sunmayı amaçlamakta ve bu bağlamda lisans düzeyinde uzaktan eğitim programları düzenlemeyi hedeflemektedir. Uzaktan eğitim formatında gerçekleştirilecek İşletme lisans programı, örgün eğitim programından içerik ve zenginlik bakımından farksız olup örgün eğitimin bir takım kısıtlarını da ortadan kaldırmaktadır.
Maltepe Üniversitesi, İşletme (Uzaktan Öğretim) lisans programı iş hayatı ve eğitim hayatını birlikte yürütmek isteyen ya da büyük şehirler dışında başka şehirlerde ikamet eden ya da bir takım engelleri olan öğrenci adayları için eşsiz bir olanak sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Not: e-Lisans programlarına bu sene yeni öğrenci alınmayacaktır.

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Programcılığı

Bilişim Teknolojileri odaklı bir gelişme eğiliminde olan rekabetçi ve dinamik iş ortamının, yetkin teknik eleman ihtiyacı halen tam olarak karşılanamamıştır. Bu süreçte e-MYO, yetkinliği yüksek bilgisayar programcılarını; bilişim imkânlarını uç noktada kullanarak geliştirdiği e-öğrenim platformunda, değişik iş kollarında görev alabilecek nitelikte yetiştirmektedir.

İşletme Yönetimi

Günümüz şirketlerinin karmaşık yönetim yapıları içerisinde görev alabilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip, yönetici yardımcısı veya değişik seviyelerde yönetici olarak görev alabilecek nitelikte ara insan kaynağı bu program ile yetiştirilmektedir. Ayrıca, kendi işini kurmak veya büyütmek isteyen genç girişimcileri de gerekli temel altyapı ile donatmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dinamik ve rekabetçi iş ortamı şirket yönetimlerinde, özellikle de KOBİ’lerde görev alabilecek ara muhasebe elemanlarına duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Mali ve muhasebe konularında yetkinlik kazanacak mezunlarımız; şirketlerin muhasebe bölümlerinde, mali müşavirlik şirketlerinde, finansal kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında iş imkânı bulabilmektedirler.

Not: e-MYO programlarına bu sene yeni öğrenci alınmayacaktır.